DPS Włoszczowa
ul. Koniecpolska 20
29-100 Włoszczowa, biuro ul. Ogrodowa 13
NIP 656-12-02-856
Identyfikator 292398393
Dziś jest niedziela, 21 października 2018 roku, imieniny obchodzą Celina, Urszula

Informacje dotyczące RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej, ul. Koniecpolska 20, 29-100 Włoszczowa
  • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@dpswloszczowa.pl
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Domu Pomocy Społecznej - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r, Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. W innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody,
  • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
  • posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
  • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  • podanie danych osobowych w jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa – Ustawy o pomocy społecznej.